java script - zadanie domowe

Lp.

Składka Razem
Listopad Grudzień

1.

y

2.

y

Suma